Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksien kartoittamista, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen keskittyvää terapiaa. Terapiassa pyrimme tunnistamaan asioita, jotka ovat jo hyvin ja jotka toimivat. Painopisteenä on käynnistää haluttu muutos selkeiden tavoitteiden avulla. Esimerkiksi erilaiset haasteet ja muutostilanteet, vastoinkäymiset ja kriisit elämässä voivat olla tilanteita elämässä, jolloin voi hyötyä ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Lyhytterapian avulla voi kuitenkin myös työstää monia asioita jo ennen kuin ne kasaantuvat ja kasvavat isoiksi.

Voimavaroja elämääsi

Elämä yllättää, heittää eteemme haasteita ja tunnemme joskus olevamme eksyksissä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia voi auttaa sinua löytämään kadoksissa olevat voimavarasi, selkeyttää tavoitteesi ja toivotun suunnan elämässäsi sekä vahvistaa positiivista asennoitumista tulevaisuuteesi. Olipa kyseessä pieni tai iso asia joka mietityttää, voi keskustelu luotettavan terapeutin kanssa olla juuri se asia, joka saa sinut näkemään elämäsi värit taas kirkkaammin, kokemaan voimiesi palautuvan ja hahmottamaan tavoitteesi selkeämmin. 

Voimavarakeskeisyys tarkoittaa sitä, että toimivia asioita pyritään kartoittamaan ja lisäämään. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy tarkastelemaan nykyhetkeä ja suuntautumaan tulevaisuuteen.

Keskeistä on halutun muutoksen käynnistäminen ja suuntautuminen kohti tavoitetta. Terapeutti kulkee rinnallasi auttaen sinua suuntautumaan kohti ratkaisua selkeiden tavoitteiden avulla.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskustelu pohjautuu siihen mitä sinä haluat ja mikä sinun mielestäsi pitäisi olla toisin – silloin juuri sinä hyödyt terapiasta.

Matalan kynnyksen terapiaa

Mielen hyvinvointiin tukea nopeasti ja helposti

Terapian ei aina tarvitse olla pitkäkestoista. Joskus jo muutama kerta auttaa selkiyttämään ajatuksia ja tuntemuksia. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa ja mielenterveyden tukihoitoa – se on tarkoitettu ihan kaikille. Sinä itse määrität mihin asiaan haluat terapiassa keskittyä ja mikä on sinua parhaiten palveleva tavoite juuri sillä hetkellä.

Lyhytterapiaan pääsee nopeasti ja helposti, ilman diagnoosia ja lähetettä. Lyhytterapiassa käydään tavallisesti 1-20 kertaa joko lähi- tai etätapaamisissa. Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus, yksityisyytesi ja luottamuksellinen suhde ovat avainasia eikä käynneistä pidetä rekisteriä. Toistaiseksi lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin.

You are slowly growing

but you are still growing

and that is enough.

 

– Dhiman –