Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Terapia ja valmennus MindSpot asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Terapia ja valmennus MindSpot

c/o Kati Karlsson

Kotimetsäntie 2 c 9, 65610 Mustasaari

 

terapiamindspot.fi

y: 2002459-5

0503412206

kati@terapiamindspot.fi

katikarlsson@icloud.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön suostumus. Palvelua käyttämällä ja viestimällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakkaan tai rekisterinpitäjän kirjaamana.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kuin asiakkaalle itselleen tai lain vaatimuksesta.

Rekisterin suojaus

Verkkosivuillamme on käytössä SSL-salattu yhteys ja henkilötietojen käsittelyssä huolehdimme tietoturvasta salasanoin ja/tai lukituissa tiloissa tietoturvan vaatimalla huolellisuudella.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakas- ja markkinointirekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, korjauttaa, täydennyttää tai pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti Rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 2.7.2021