Terapeuttisi ja valmentajasi

Mielen hyvinvointi, inhimillisyys, tunteet, ajatukset ja elämän tarkoituksen ymmärtäminen – ne ovat aina olleet minua kiehtovia teemoja ja kiinnostus niitä kohtaan on ohjannut elämääni, opintojani ja töitäni. Elämän kaikenkirjavat tapahtumat ja kohtaamiset ovat vuosien varrella vahvistaneet tunnetta siitä, että haluan ymmärtää lisää ihmismieltä ja elämäämme vaikuttavia asioita – samalla koen haluavani auttaa muita.

MindSpot nimi kuvaa myös näitä asioita: mieltä ja välittämistä sekä paikkaa jossa voit olla turvassa tai elämäsi valokeilassa – tilanteen mukaan.

Auttamistyössä on tärkeää olla avoin, luotettava ja luova. Samalla herkkä ja empaattinen, rehellinen ja myötätuntoinen.

Voimaannuttavin terveisin, terapeuttisi ja valmentajasi

Kati Karlsson

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, terapeuttisi Vaasassa - Kati Karlsson

Koulutus

  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti – 60 op sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet (Helsingin Psykoterapiainstituutti)
  • Rentoutusvalmentaja – Suomen Mentaalivalmentajien liitto ry:n ja Suomen Hypnoosiliitto ry:n hyväksymä (Intravia®)
  • Kasvatustieteen maisteri & opettajan pedagogiset opinnot (Helsingin yliopisto)
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (SPR)
  • Psykologisen joustavuuden Coach (LCA®)
  • Koulutettu tukihenkilö-kriisiauttaja (Mieli ry)
  • Mielenterveyden ensiapu I & II (Mieli ry)
  • Mindfulness perusteet